2020-2학기 유학생 생활관 입사자 모집 공고 2020-2nd Semester Notice of Dormitory Application for International Students(한국어/English/中文/tiếng Việt)

박종호

2020.06.19

586

2020-2학기 외국인 유학생 생활관 입사자 모집 공고


2020학년도 2학기 외국인 유학생 생활관(기숙사) 입사자를 다음과 같이 모집하오니 이용 희망자는 신청 기간 내에 빠짐없이 신청하시기 바랍니다.


1. 모집기간: 2020. 6. 22.() ~ 2020. 7. 3.() 15:00

2. 이용기간: 2020. 8월말 ~ 2020. 12월말

3. 모집 인원: 기숙사별 00

4. 2020-1학기 생활관비(2020년 기준)

구분

생활관비

비 고

관리비(1개학기)

사생실

보증금(1)

자치회비(1)

백학학사

708,000

2인실

20,000

20,000

학사별 전용식당

글로벌하우스

832,000

2인실

30,000

20,000

학사별 전용식당

그린빌리지()

707,000

2인실

20,000

외국인전용생활관

(자치회비 없음)

호실별화장실ㆍ샤워실

그린빌리지()

636,000

2인실

20,000

공동 화장실ㆍ샤워실

5. 지원대상: 본교 한국어 연수, 교환학생, 학부, 대학원 재학 중인 외국인 학생

6. 신청 및 합격자 발표

1) 지원방법: 온라인 신청

링크: https://forms.gle/QxXhPJAt1sCVCYe6A

2) 지원기간: 2020. 6. 22.() ~ 7. 3.()

3) 합격자 발표: 2020. 7. 31.() 예정

7. 선발 기준

. 신입생 우선 선발

. 한국어연수생, 학부생 및 대학원생 성적우수자 우선 선발(2020-1학기 G.P.A 순서대로)

. 유학생 관리 업무 협조 및 기여자 우선 선발

. 2020-1학기 기숙사 벌점 15점 초과자 입사 불가

8. 중요사항

. 백학학사 및 글로벌 하우스 기숙사는 배정 인원수가 그린 빌리지보다 적습니다. 따라서 백학학사와 글로벌하우스에 입사를 희망했을지라도 해당 두 기숙사 입사 인원이 다 차면 부득이하게 그린빌리지에 배정될 수 있다는 점 참고 바랍니다.

. ★ 본교 코로나-19 대응에 따라 그린빌리지 기숙사는 8월 중순 ~ 9월 말 까지 격리실로 활용될 수 있습니다. 따라서 2020-2학기 그린빌리지 입사자는 타 기숙사에서 거주 후 9월 말~10월 초에 그린빌리지로 배정될 수 있습니다.

. 본 공고는 2020-2학기 입사 대상입니다. 방학 기간 입사 문의는 각 기숙사로 해주시기 바랍니다.

9. 문의: 국제협력팀 062-230-69612020-2nd Semester Notice of Dormitory Application

for International Students


International students who want to live in dorms in the 2020-2 semesters should apply for the dormitory by the due date below. Please refer to the notice below.


1. Application Period: 22. Jun, 2020 (Mon)~ 3rd. Jul, (Fri) 15:00

2. Period of Stay: end of Aug2020. ~ end of Dec.

3. Number of Allocation: Each Dormitory - 00 People

4. Dormitory Fee for 2020-2nd semester (based on 2020)

Division

Semester(4 months)

Management fee

Room type

Deposit

Council fee

Baek-hak-hak-sa

708,000

Double

20,000

20,000

Global House

832,000

Double

30,000

20,000

Green Village(M)

707,000

Double

20,000

None

Green Village(F)

636,000

Double

5. Qualification: Korean Language, Exchange students, Undergraduate students, Graduate students and Enrolled foreign students

6. Application and Announcement

A. How to apply: Online application LINK: https://forms.gle/QxXhPJAt1sCVCYe6A

B. Application period: 22nd. Jun, 2020 ~ 3rd. Jul.

C. Announcement Date: 31st. Jul. (Fri)

* Notice website: http://eng.chosun.ac.kr/Community Notice

7. Selection Criteria

  • A. Freshmen take priority.
  • B. Korean language Institute students, Undergraduate and Graduate students good GPA take priority (On the basis of GPA of 2019-2 semester)
  • C. We give preference to students who help to manage international students.
  • D. If you got more than 15 points from 2020-1st semester dorm_penalty, you can not apply for dormitory.

8. Important things

  • A. Among three dormitories (Green village, Baekhak Dormitory, and Global House), Green village accommodates more students than Baekhakhaksa and Global House. So, if Baekhakhaksa or Global house is full, the applicants who apply for Baekhak or Global house can be assigned to Green Village.
  • ★ According to the Covid-19 response of our Univ., the Green Village dormitory can be used as an isolation room from mid-August to late September. Therefore, students who will live in Green Village will be assigned to another dormitory and will be reassigned to green village at the end of Sep. or at the first week of Oct.
  • C. Inquiry: International office 062-230-69612020年 第2学期 外国人留学生宿舍申请公告

2020年第二学期如下招收住学校宿舍的留学生请在申请期间之内报名

1. 招收期间: 2020.06.22.(周一) ~ 2020.07.03.(周五) 15:00

2. 住宿期间: 20208月末~12月末

3. 招收人数: 各宿舍00(: 00, : 00)

4. 2020年度第二学期住宿费2020年标准:

区分

住宿费

备注

一学期的费用

房间类型

保证金(1)

自治会费(1)

白鹤宿舍

708,000

双人间

20,000

(退寝时返还)

20,000

公共卫生间和浴室

各房间有单独冷,暖设备

宿舍专有食堂

国际家园

832,000

双人间

30,000

(退寝时返还)

20,000

各房间单独卫生间和浴室

各房间有单独冷,暖设备 宿舍专有食堂

绿色家园()

707,000

双人间

20,000

(退寝时返还)

外国人专用寝室

(无自治会费)

各房间单独卫生间和浴室

各房间有单独冷,暖设备

绿色家园()

636,000

双人间

公共卫生间和浴室

各房间有单独冷,暖设备

5. 报名条件: 本校语言研修交换生本科研究生在读的外国人留学生

6. 报名及发表录取

1) 报名方式: 在线报名 - 链接 https://forms.gle/QxXhPJAt1sCVCYe6A

2) 报名期间: 2020. 6. 22. ~ 2020. 7 .3

3) 发表录取: 2020.07.31. 预定

(英文: http://eng.chosun.ac.kr/ 中文: http://chi.chosun.ac.kr 参考)

7. 选拔标准

新生优先选拔

韩国语语言生, 本科大学院学生成绩优秀者优先选拔2020年第一学期平均学分由高到低

留学生管理协助及对学校有贡献者优先选拔

2020-1 学期宿舍罚分超过15分者不得申请寝室

8. 注意事情

白鹤及国际家园宿舍的将安排的人数少于绿色家园因此如这两个宿舍没有位置将不得不被安排到绿色家园

根据本校新型冠状病毒的对应,绿色家园将可作为隔离宿舍使用,时间为8月中旬至9月底因此, 2020-第二学期住绿色家园的人可以住在其他宿舍后,9月末~10月初才将会安排到绿色家园

8. 咨询 : 国际协力部 062-230-6961THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ Ở KÍ TÚC XÁ HỌC KÌ 2 - 2020 DÀNH CHO DU HỌC SINH

Thông báo đăng kí ở kí túc xá học kì 2-2020 dành cho du học sinh như sau, học sinh có nguyện vọng ở kí túc xá hãy tham khảo và đăng kí đúng thời gian quy định.

1. Thời gian đăng kí: 22.06.2020 (thứ 2) đến 15h00 03.07.2020 (thứ 6)

2. Thời gian ở: cuối tháng 8.2020 ~ cuối tháng 12.2020

* Nhằm đối phó ngăn chặn đại dịch corona-19 nên dự định sẽ sử dụng kí túc xá Green làm cơ sở cách ly tập trung. Vì vậy học sinh đăng kí ở KTX Green sẽ chuyển sang ở KTX khác đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 có thể sẽ quay trở lại KTX Green bình thường.

3. Số lượng: 00

4. Chi phí ở KTX học kì 1-2020 (chi phí cơ bản theo năm 2020)

Chi phí

Phí quản lý

(1 kì)

Loại phòng

tiền cọc

(1 năm 1 lần)

phí tự quản

(1 năm 1 lần)

백학학사

708,000

phòng 2 người

20,000

20,000

학사별 전용식당

글로벌하우스

832,000

phòng 2 người

30,000

20,000

학사별 전용식당

그린빌리지()

707,000

phòng 2 người

20,000

외국인전용생활관

(자치회비 없음)

호실별화장실ㆍ샤워실

그린빌리지()

636,000

phòng 2 người

20,000

공동 화장실ㆍ샤워실

5. Đối tuợng đăng kí: https://forms.gle/QxXhPJAt1sCVCYe6A

6. Đăng kí và thông báo kết quả

1) Cách đăng kí: Viết đơn đăng kí sau đó nộp tại phòng Hợp tác quốc tế

- Tiếng Anh: http://eng.chosun.ac.kr

- Tiếng Trung: http://chi.chosun.ac.kr

2) Thông báo kết quả: dự kiến 31.07.2020

7. Tiêu chuẩn tuyển chọn

a. Ưu tiên học sinh mới.

b. Ưu tiên học sinh có điểm thành tích cao (theo thứ tự điểm thành tích học kì 1-2020)

c. Ưu tiên người có đóng góp và giúp đỡ việc quản lý du học sinh.\

d. Học sinh có điểm phạt trên 15 điểm trong qúa trình ở kí túc xá học kì 1 không thể đăng kí.

8. Hạng mục quan trọng

a. Kí túc xá 백학학사 글로벌 하우스 ít phòng hơn KTX Green. Theo đó trường hợp dù có nguyện vọng đăng kí ở KTX 백학학사 글로벌 하우스 nhưng nếu hết chỗ thì có thể sẽ chuyển qua sống tại KTX Green.

b. Theo kế hoạch đối phso với dịch corona-19 thì KTX Green có thể sẽ sử dụng làm khu cách lý tập trung đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ trở lại hoạt động bình thường.

c. Thắc về đăng kí ở kí túc xá trong kì nghỉ thì hãy trực tiếp tới phòng quản lý KTX.

10. Hỏi đáp: phòng Đối ngoại Hợp tác Quốc tế : 060-230-6961