유학생 월별 생일자 행사 참여 안내 (Birthday Events For International Students on September, October)

정설휘

2020.10.13

218

유학생 월별 생일자 행사 참여 안내

본교에서 유학하고 있는 유학생들의 복지 향상과 관계 증진을 위하여 202010월부터 매월 생일자 학생들을 위해 선물을 준비하였습니다.

910월자부터 해당하는 학생은 아래 내용에 따라 많은 참여하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 20201023일 금요일 09:30~16:00 (12:00~ 13:00 점심시간 제외)

2. 장소: 국제관 1층 국제협력팀 사무실

3. 대상: 9·10월 생일자의 본교 재학 중인 한국어연수, 학부, 대학원생 등 총 126

(외국인등록증 상의 9, 10월 생일자임)

4. 내용: 생일 기념품 지급 및 포토월 행사

5. 참여방법

. 마스크 착용 후 09:30~16:00 사이 국제협력팀 방문

. 코로나19 감염 확산 방지를 위하여 많은 인원이 한꺼번에 사무실에 들어 올 수 없습니다.

. 한번에 방문하는 인원이 10명 이상일 경우 사무실 밖에서 대기하여 주시기 바랍니다.

- 해당 시간대에 맞춰 참석

1) 9월 생일자 학부생 09:30~11:30

2) 9월 생일자 대학원생 및 한국어연수생 11:00~12:00

3) 10월 생일자 학부생 13:20~15:30

4) 10월 생일자 대학원생 및 한국어연수생 15:00~16:00

9·10월 생일자는 꼭 방문하여 생일 축하 및 생일 기념품 수령하시기 바랍니다.

2020.10.13.

국제협력팀


Birthday Events Information

Chosun University’s International office is holding a Birthday Event for international students to celebrate their birthday, starting October, 2020 and afterwards in every month.

For international students who have had a birthday in September and October, please check below.

1. Date: Friday, October23, 2020 09:30~16:00 (excluding lunch break from 12:00~13:00)

2. Venue: International office on the 1st floor of the International Building

3. Target: Undergraduate, Graduate school, Korean language course students who have a birthday in September and October. (total of 126 students)

4. Event: Free gift, photo in photo zone

5. How to participate

a. Visit International office between 09:30~16:00 (please wear a mask)

b. To prevent the spreading of Covid-19, the number of students allowed to enter the office at the same time is limited. If there are more than 10 people visiting at one time, please wait outside the office.

-Request to come by time slot

1) Undergraduate students who have a birthday in September 09:30~11:30

2) Graduate school, Korean language course students who have a birthday in September 11:00~12:00

3) Undergraduate students who have a birthday in October 13:20~15:30

4) Graduate school, Korean language course students who have a birthday in October 15:00~16:00

Please visit us for our birthday events to celebrate your birthday and receive a gift.

2020.10.13.

International Office


留学生每月生日者祝贺活动参与公告

为增进在本校留学的留学生的福利和关系202010月起每月为生日生学生准备礼物

910月份起开始有自己生日的学生请根据以下内容多多参与

1. 日期: 20201023日星期五 09:30~16:00 (12:00~13:00 午休时间除外)

2. 地点:国际馆1楼国际交流科办公室

3. 对象: 9~10月生日者本校在读的韩国语研修生本科生研究生等共126

以上生日是以外国人登录证上的生日为准

4. 内容: 生日纪念品发放及拍照活动

5. 参与方法

. 戴上口罩后09:30~16:00之间访问国际交流科

. 为防止新冠肺炎的扩散许多人不能同时进入办公室因此如一次访问人数超过10名时

请在办公室外免等候

- 配合相应时间段参加

1) 9月生日者 本科生 09:30~11:30

2) 9月生日者 研究生及韩国语研修生 11:00~12:00

3) 10月生日者 本科生 13:20~15:30

4) 10月生日者 研究生及韩国语研修生 15:00~16:00

9·10月生日者请务必访问国际交流科并领取生日祝贺及生日纪念品

2020.10.13.

国际交流科


HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO DU HỌC SINH

Từ tháng 10 năm 2020, mỗi tháng trường Đại học Chosun sẽ chuẩn bị quà sinh nhật và tiệc chúc mừng cho các du học sinh tại trường nhằm thúc đẩy quan hệ và đây cũng là 1 trong những hoạt động phúc lợi dành cho sinh viên quốc tế.

Sinh viên có ngày sinh trong tháng 9 và tháng 10 đọc nội dung có liên quan bên dưới và hy vọng các bạn tham gia đầy đủ.

1. Ngày giờ: 9:30-16:00 Thứ sáu Ngày 23 Tháng 10 Năm 2020 (Không bao gồm thời gian ăn trưa 12:00 ~13:00)

2. Địa điểm: Văn phòng Hợp tác quốc tế, Tầng 1, Tòa nhà quốc tế

3. Đối tượng: Sinh viên đại học, cao học, học sinh học tiếng Hàn có ngày sinh trong tháng 9 và tháng 10 (126 người)

(Du học sinh có ngày sinh vào tháng 9 và tháng 10 căn cứ theo chứng minh thư người nước ngoài)

4. Nội dung: Phát quà sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm

5. Phương pháp đăng ký

. Sử dụng khẩu trang khi đến tham dự tại Văn phòng Hợp tác quốc tế trong thời gian từ 9:30 ~ 16:00

. Người có triệu chứng nhiễm Corona19 không thể đến tham dự

. Trường hợp 1 lần đến văn phòng hơn 10 người vui lòng hãy xếp hàng đợi ở ngoài cửa văn phòng

- Thời gian tham gia tương ứng:

1) Sinh viên đại học có ngày sinh trong tháng 9: 9:30~11:30

2) Sinh viên cao học có ngày sinh trong tháng 9: 11:00~12:00

3) Sinh viên đại học có ngày sinh trong tháng 10: 13:20~15:30

4) Sinh viên cao học có ngày sinh trong tháng 10: 15:00~16:00

Sinh viên có ngày sinh trong tháng 9 và tháng 10 hãy tham gia để nhận quà sinh nhật và tham gia tiệc chúc mừng.

2020.10.13.

Văn phòng Hợp tác quốc tế

Гадаад оюутанд зориулсан төрсөн өдрийн үйл ажиллагаанд оролцох танилцуулга

Тус сургуульд суралцаж буй гадаад оюутнуудын халамж, оюутан хоорондын харилцааг сайжруулах зорилгоор 2020 оны 10-р сараас эхлэн сар бүр оюутнуудад төрсөн өдрийн бэлэг өгөхөөр бэлдсэн билээ.

9-р сараас 10-р сард төрсөн оюутнуудыг доорхи хуваариар оролцохыг уриалж байна.

Хэзээ: 2020оны 10сарын 23ны 09:30~16:00(12:0013:00 өдрийн цайны цаг)цаг

Хаана: Гадаад харилцааны төв

Хамрагдах хүрээ: 9,10сард төрсөн тус сургуулийн хэлний бэлтгэл, бакалавр, магистрийн нийт 126 оюутан

Үйл ажиллагаа: гарын бэлэг, фото зон

Оролцох арга:

а. Маск зүүж 09:30~16:00 цагийн хооронд гадаад харилцааны төвийн байранд ирэх

б. Корона19-н тархалтаас хамгаалан нэг дор олон оюутан орж ирэхгүй байхыг хүсье

в. Нэг дор 10-с дээш оюутан цугларсан тохиолдолд оффисийн өрөөний гадаа хүлээж байгаад орж ирэх

- Доорхи цагт тааруулан ирэхийг хүсье

1) 9сард төрсөн бакалаврын оюутан : 09:30~11:30

2) 9сард төрсөн магистр, хэний бэлтгэлийн оюутан : 11:00~12:00

3) 10сард төрсөн бакалаврын оюутан : 13:20~15:20

4) 10сард төрсөн магистр, хэлний бэлтгэлийн оюутан : 09:30~11:30

9,10 сард төрсөн оюутнууд бүгд оролцохыг хүсье .

2020.10.13

Гадаад харилцааны багThere is no file attached.